Osvědčení o akreditaci

Akreditace KL
Osvědčení o akreditaci KL 2024.pdf (1,2 MB)

Akreditace ZL
Osvědčení o akreditaci ZL 2023.pdf (3,1 MB)

Flexibilní akreditace

Seznam činností v rámci flexibilní akreditace
Seznam činností v rámci flexibilní akreditace (150 kB)

Zkušební laboratoř provádí v rámci flexibilního rozsahu akreditace následující činnost - analytická stanovení (metoda GC - FID):

- benzen, toluen,xyleny,styren, etylbenzen
- trichlormetan, tetrachlormetan, trichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen, dichlormetan, 1,2-dichloretan
- aceton, n- butylacetát
- benzíny